ژوئن 24, 2017

آندوسکوپی سینوس

جراحی آندوسکوپیک بینی و سینوس چیست ؟ جراحی آندوسکوپیک بینی و سینوس جراحی غیر تهاجمی است که جراح بدون برش و از راه سوراخهای بینی با […]
ژوئن 24, 2017

شکستگی بینی

شکستگی استخوان بینی چیست ؟ شکستگی استخوان بینی یکی از شکستگیهای رایج بخصوص در صورت است که ممکن است در اثر ضربات ناشی از برخورد، تصادف، […]
ژوئن 24, 2017

عمل انحراف بینی

انحراف تیغه بینی چیست ؟ حفره بینی توسط یک دیواره غضروفی و استخوانی از وسط به دو ناحیه راست و چپ تقسیم میشود که هر کدام […]